Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle  |  İletişim 

      ANA SAYFA        HAKKIMIZDA        HİZMETLERİMİZ        İSTANBUL YMM ODASI        TÜRMOB                    İLETİŞİM

Vergi Takvimi               Pratik Bilgiler             Resmi Gazete                T.C. Kimlik No                İnternet Vergi Dairesi               Dilekçematik               E-Beyanname            E-Bildirge

 
 
MENÜ
  ANA SAYFA
  HAKKIMIZDA
  HİZMETLERİMİZ
  DUYURULAR / YAZILAR
  GÜNCEL MEVZUAT
  BASINDAN YAZILAR
  MUHASEBE STANDARTLARI
  SMMM-YMM ODALARI
  TİCARET SİCİL GAZETESİ
  MORTGAGE
  KOSGEB MEVZUATI
  TEK DÜZEN HESAP PLANI
  BASEL II
  ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
  İSTANBUL REHBERİ
  EKONOMİ HABERLERİ
  DIŞ TİCARET MEVZUATI
  DANIŞTAY KARARLARI
  YARGITAY KARARLARI
  DİLEKÇEMATİK
  İLETİŞİM FORMU
 
 
 
PRATİK BİLGİLER
» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı
»
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
»
Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
»
Yıllık Ücretli İzinler


DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 
 
MUHASEBE STANDARTLARI
» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ....

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 
 
 
RESMİ GAZETE
 

  GÜNCEL MEVZUAT


Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (23.03.2018)

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10) (23.03.2018)

SGK Genel Yazı – Ölüm Geliri/Aylığı veya Evlenme Ödeneği (23.03.2018)

4/1-c Sigortalıların Borçlanma Taleplerinin HİTAP Üzerinden Alınması (22.03.2018)

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.03.2018)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.03.2018)

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Karar No : 2017/10 (21.03.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493) (21.03.2018)

Otomatik İşyeri Tescili SGK Genelgesi 2018/11 (20.03.2018)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Devam Ediyor (19.03.2018)

Yeni uygulama- Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru; (16.03.2018)

Rehinli Alacaklarda Eşya ve Gayrimenkulün Aynından Doğan Vergilerin Tahsil Sıralaması Değişti (16.03.2018)

SGK Duyurusu – Genel Sağlık Sigortalılarımızın Dikkatine (15.03.2018)

7101 Sayılı Kanun – İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (15.03.2018)

GİB Bilgilendirme ÖKC (14.03.2018)

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (13.03.2018)

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:5) (12.03.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (12.03.2018)

Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçiler İçin Düzenlenen Rotasyon Hükümlerine İlişkin Duyuru (12.03.2018) (12.03.2018)

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Muhtelif Kanunlarda Değişiklikler Yapıldı (12.03.2018)

7099 Sayılı Kanun – Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (10.03.2018)

İşkolu Tespit Kararı (10.03.2018)

İşkolu Tespit Kararı (10.03.2018)

İşkolu Tespit Kararı (10.03.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (07.03.2018)

Kamu İşyerleri İçin 2018/Ocak Ayı Belgelerinin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru (03.03.2018)

SGK Genelgesi 2018/9 (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri) (02.03.2018)

Hazır Beyan Sistemi Mobil Uygulaması Yayınlandı (02.03.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 364)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (02.03.2018)

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelikte (02.03.2018)

2017 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hk; (01.03.2018)

GİB Duyuru - MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUH30 Beyannamelerinde Değişiklik; (01.03.2018)

Yaşlı, Hasta ve Engelli Mükelleflerin GMSİ Beyannamelerinin İkametgahlarında Alınması Hizmeti. (01.03.2018)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı. (01.03.2018)

GİB Duyuru: İnteraktif Vergi Dairesi 28.02.2018 Tarihi İtibariyle Açıldı (28.02.2018)

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.02.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 492) (28.02.2018)

İşkolu Tespit Kararı (28.02.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (27.02.2018)

Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili (26.02.2018)

GİB e-Haciz Cevabi Yazısı (26.02.2018)

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar BKK 2018/11284 (24.02.2018)

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (24.02.2018)

Mali İstatistik Yönetmeliği   (24.02.2018)

Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı. (23.02.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (20.02.2018)

GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)

2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)

(I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)

Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)

SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)

Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)

2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 İnci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller Ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11190 (10.02.2018)

1 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Yeni İstisna Kodları Hakkında Duyuru: (09.02.2018)

Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge (Borcu Yoktur Yazısı) Hakkında Duyuru; (08.02.2018)

Türmob: E-Fatura Uygulaması Mevzuatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (07.02.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (07.02.2018)

SGK’dan PTT Memuru Tebligatına İstinaden Sigortalılık Tespiti (06.02.2018)

2017 Dönemi Basit Usul Beyanname Verme Kılavuzu Hakkında Duyuru ; (06.02.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381) (06.02.2018)

SGK İlişiksizlik Belgeleri Sirküleri (06.02.2018)

SGK Genelgesi 2018/6 Sahte Kontrollü ve Şüpheli İşyerleri (05.02.2018)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11333 (03.02.2018)

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı. (02.02.2018)

Basit Usul Beyannamesi Hakkında Önemli Duyuru; (02.02.2018)

TÜRMOB: 3 No’ lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Uygulaması Başlıyor (01.02.2018)

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür Yayınlandı. (01.02.2018)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/98 (01.02.2018)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.01.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) (31.01.2018)

Şubat Ayı, SGK Çalışma Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır? (30.01.2018)

Türmob Defter Tasdik Duyurusu (29.01.2018)

SGK Genelgesi 2018/5 (29.01.2018)

SGK Genelgesi 2018/4 (29.01.2018)

SGK Genelgesi 2018/3 (29.01.2018)

TÜRMOB:SGK’ya Bildirim Maktu Aylık Ücret Üzerinden Yapılmalıdır. (26.01.2018)

Sahte E-Postalara Dikkat! (25.01.2018)

VUK 491 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491) (25.01.2018)

SGK Genelgesi 2018/2 2018 Yılı Prime Esas Kazançlar (24.01.2018)

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/14, K: 2017/170 (24.01.2018)

Anayasa Mahkemesi Kararı E 2017/150, K: 2017/162 (24.01.2018)

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11212 (24.01.2018)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 97 (24.01.2018)

GİB DUYURU: KDV İadesi Talebi Girişi , GMSİ hesaplama ve KDV İstisna Belgesi İşlemleri (23.01.2018)

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018 (23.01.2018)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018 (23.01.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018 (23.01.2018)

696 Sayılı KHK'nın 127 nci Maddesi Kapsamında Damga Vergisi ve Harç İadesine İlişkin Uygulama hk. (20.01.2018)

SGK Genel Talimat (Asgari İşçilik) (20.01.2018)

KDV İadesi Talebi Girişlerinin Google Chrome Aracılığı İle Yapılması (19.01.2018)

Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik (19.01.2018)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Uygulamaya Amasya, Bartın ve Çankırı İllerinde Başlanılması (19.01.2018)

Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1) (19.01.2018)

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3) (19.01.2018)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Ocak 2018 (18.01.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Ocak 2018 (18.01.2018)

                                       


ATA DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Adres:     Yıldız Posta Caddesi Emel Sitesi No:14 Kat:5 Daire:505 Gayrettepe-Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:          0 212 - 213 58 75
Faks:        0 212 - 267 32 35
E-Posta: 
info@atadenetim.com.tr


Her hakkı saklıdır. 2011 www.atadenetim.com.tr

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com